Sunflower Oil by Thai Beauty Shop
Sunflower Oil by Thai Beauty Shop
Sunflower Oil by Thai Beauty Shop
Thai Beauty Shop

Sunflower Oil by Thai Beauty Shop

Regular price $12.00 $0.00 Unit price per
Shipping calculated at checkout.
Tuwang-tuwa silang mga nakasubok na dahil bukod sa mabango na ang aming THAI BEAUTY SHOP SUNFLOWER OIL ito pa ay may V..ITAMIN E na kailangan ng skin natin para maging healthy, moisturized, gl0wing. Nakakalinis at tanggal din ito ng mga naiipon na germs at bacteria na hindi basta-basta natatanggal ng ordinaty soap sa pagligo. May anti-aging benefits din ito at nakaka relax sa skin na may damage or irritation.